Hội chợ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2015

Những khoảnh khoắc tại Hội chợ Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội năm 2015 từ ngày 8-22/10/2015 tại Triển lãm Nông nghiệp 489 Hoàng Quốc Việt. Công ty TNHH Kinh doanh Chấn Hưng vinh dự được chọn trong số 05 Doanh nghiệp từ Tỉnh Quảng Ngãi tham gia nhận Giấy khen của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội.

 

Sfoods - ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN